Допълнителни общи условия на Google Карти/Google Earth

Последна промяна: юли 2022 г.

За да използвате Google Карти/Google Earth, трябва да приемете (1) Общите условия на Google и (2) настоящите допълнителни общи условия на Google Карти/Google Earth („Допълнителни условия на Карти/Earth“). Допълнителните условия на Карти/Earth включват чрез позоваване Правните съобщения за Google Карти/Google Earth и API на Google Карти/Google Earth.

Моля, прочетете внимателно всеки от тези документи. Заедно тези документи се наричат „Условията“. Те определят какво можете да очаквате от нас, като използвате услугите ни, и какво ние очакваме от вас.

Ако използвате функциите само за търговци в Google Карти, за да управлявате бизнес профила си, тогава за вас са приложими условията за Google Business Profile на адрес https://support.google.com/business/answer/9292476.

Въпреки че не е част от настоящите Условия, препоръчваме ви да прочетете нашата Декларация за поверителност, за да разберете по-добре как можете да актуализирате, управлявате, експортирате и изтривате информацията си.

 1. Лиценз. При условие че спазвате настоящите Условия, съгласно Общите условия ви се предоставя лиценз за използване на Google Карти/Google Earth, включително функции, които ви дават възможност да:

  1. разглеждате и да добавяте пояснения към карти;

  2. създавате KML файлове и слоеве на карти; и

  3. показвате публично онлайн във видеоклипове и в печатни издания съдържание при правилно означение за авторство.

  За повече подробности за конкретни неща, които е разрешено да правите в Google Карти/Google Earth, вижте страницата с разрешения за Използване на Google Карти, Google Earth и Street View.

 2. Забранено поведение. Спазването от ваша страна на раздел 2 е условие за лиценза ви за използване на Google Карти/Google Earth. При използването на Google Карти/Google Earth не може (както и не може да давате позволение на други лица от ваше име) да:

  1. разпространявате или продавате която и да е част от Google Карти/Google Earth или да създавате нов продукт или услуга въз основа на Google Карти/Google Earth (освен ако не използвате API на Google Карти/Google Earth съгласноОбщите им условия);

  2. копирате съдържанието (освен ако нямате друго позволение за това от страницата с разрешения за Използване на Google Карти, Google Earth и Street View или по силата на приложимите закони за интелектуална собственост, включително принципа за „честна употреба“);

  3. изтегляте масово или да създавате масови емисии на съдържанието (или да давате позволение на друг да го прави);

  4. използвате Google Карти/Google Earth с цел създаване или увеличаване на друг набор от данни, свързан с картографиране (включително набор от данни за картографиране или навигация, база от данни за малки бизнес обяви, пощенски списък или списък за телемаркетинг) с цел използване в услуга, която замества или значително прилича на Google Карти/Google Earth; или

  5. използвате която и да е част от Google Карти/Google Earth с услуги или продукти на други лица за или във връзка с навигация в реално време или автономен контрол на превозни средства освен посредством конкретни предоставени от Google функции, като Android Auto.

 3. Действителни Условия; Предполагаеми рискове. Когато използвате картографски данни, данни за трафик, упътвания и друго съдържание в Google Карти/Google Earth, може да забележите, че действителните условия се различават от резултатите от картата и съдържанието, затова прилагайте независимата си преценка и използвайте Google Карти/Google Earth на собствен риск. Вие носите неизменна отговорност за поведението си и последствията от него.

 4. Съдържанието ви в Google Карти/Google Earth. Съдържанието, което качвате, предавате, съхранявате, изпращате или получавате посредством Google Карти/Google Earth, попада в обхвата на Общите условия на Google, включително лиценза в раздела, озаглавен Разрешение за използване на съдържанието ви. Ако сте жител на Франция, към такова съдържание, станало общественодостъпно в Google Търсене, се прилагат Допълнителните общи условия на Google Търсене. Въпреки това съдържанието, което остава изключително на устройството ви (като KML файлове, запазени на устройство), не се качва или изпраща до Google и поради тази причина не попада в обхвата на този лиценз.

 5. Правителствени потребители. Ако използвате Google Карти/Google Earth от името на държавна организация, се прилагат следните условия:

  1. Приложимо законодателство.

   1. За общински или държавни органи в Съединените американски щати и Европейския съюз не се прилага разделът с Общите условия относно приложимото законодателство и компетентен съд.

   2. За федералните правителствени органи в Съединените щати разделът с Общите условия относно приложимото законодателство и компетентен съд се заменя със следното:

    „Настоящите Условия се уреждат, тълкуват и прилагат съгласно законите на Съединените американски щати, без да се посочва стълкновение на закони. Единствено до степента, разрешена от федералните закони: (А) законите на щата Калифорния (като се изключат правилата за стълкновение на закони на Калифорния) следва да се прилагат при липса на приложим федерален закон; и (Б) в случай че възникват спорове в резултат на или във връзка с настоящите Условия на Google Карти/Google Earth, те се решават изключително във федералните съдилища на окръг Санта Клара, Калифорния, като страните дават съгласието си за лична подсъдност в тези съдилища.“

  2. Ограничени права на правителството на САЩ. Всеки достъп или използване на Google Карти/Google Earth от или от името на федералното правителство на САЩ попада в обхвата на раздела „Ограничени права на правителството на САЩ“ в Правните съобщения на Google Карти/Google Earth.